Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website baohiemngay.com   

Chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn. 

Trong tài liệu này, khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành. 

Mong rằng tài liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó.

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web, chúng tôi hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

1/ Thông tin chúng tôi thu thập: 

Theo quy định tại khoản 15 Điều 3 Luật An toàn thông tin mạng “Thông tin cá nhân” là thông tin gắn với việc xác định danh tính của một người cụ thể và theo quy định tại baohiemngay.com để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên baohiemngay.com, bạn cần cung cấp các thông tin cá nhân của mình. 

 những thông tin dưới đây được coi là thông tin cá nhân. Cụ thể:

(i) Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nghề nghiệp và những thông tin khác có thể phân biệt một cá nhân cụ thể.

(ii) Số điện thoại, thông tin tài khoản (địa chỉ email và mật khẩu, v.v…) được kết nối sử dụng với thông tin cá nhân cụ thể.

2. Phương thức thu thập, quản lý và lưu trữ thông tin

Phương thức thu thập thông tin:

Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được thu thập bằng các phương thức dưới đây:

(i) Khách hàng tự điền thông tin trực tiếp trên Trang Website baohiemngay.com

(ii) Khách hàng cung cấp thông tin cho baohiemngay.com thông qua hòm thư điện tử, bưu điện, văn bản, điện thoại, v.v. (Khi trao đổi qua điện thoại với khách hàng)

Chúng tôi bảo vệ và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào? 

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ thuộc môi trường mà người dùng thông thường không thể truy cập và người phụ trách chuyên môn sẽ quản lý và sử dụng các thông tin này, chúng tôi bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Các thông tin sẽ được quản lý nghiêm ngặt và không để xảy ra trường hợp truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, mất mát, rò rỉ hoặc giả mạo thông tin. baohiemngay.com thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và chúng tôi chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân  đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống baohiemngay.com Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi Khách hàng có yêu cầu hủy bỏ.

2/ Sử dụng thông tin của bạn:

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ nhằm mục đích: 

Cung cấp thông tin các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của bạn. 

Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của chúng tôi. 

Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website. 

Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng. 

Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.  

3/ Tiết lộ thông tin của bạn 

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:  

Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này 

Trường hợp Cơ quan Nhà nước có yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp và việc cung cấp này là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật;

Trường hợp Tập Đoàn nhận định là cần cung cấp thông tin để giải quyết tranh chấp với Bên thứ ba, hoặc để đảm bảo quyền và lợi ích của Khách hàng hoặc của Đối tác.

Cho các bên thứ ba khác mà chúng tôi có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên baohiemngay.com hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến baohiemngay.com  

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

4/ Sử dụng Cookies: 

Đôi khi, thông tin có thể được đưa vào máy tính của bạn để giúp chúng tôi nâng cấp trang web hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho bạn. 

Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các “cookies” mà nhiều trang web hiện cũng đang sử dụng. 

“Cookies” là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của bạn, không phải trên trang web. 

Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ. 

Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận cookies, bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

5/ Thông tin qua E-mail

Khi bạn đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail của bạn cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với bạn. 

Trước hết bạn hãy chắc rằng bạn cung cấp địa chỉ e-mail hữu dụng đối với bạn trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi có thể gởi những thông tin bí mật qua e-mail hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của bạn. 

Trong trường hợp bạn không còn sử dụng e-mail đã cung cấp, bạn phải báo cho chúng tôi để về việc thay đổi này.

Để bảo vệ bạn, Chúng tôi có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail bạn đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường – cho đến khi chúng tôi liên hệ được với bạn để xác nhận.

6/ Điều chỉnh thông tin thu thập 

Chúng tôi sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

7/ Đối tượng “Trẻ vị thành niên”

baohiemngay.com từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương mà bạn cư ngụ quy định) không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.

8/ Các đường liên kết ngoài trang web

Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

9/ Việc thay đổi quy định

Chúng tôi có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.